Izgradnja d.o.o. ----- IZVOÐENJE GRAÐEVINSKIH RADOVA ----- GRADNJA STANOVA ZA TRŽIŠTE ----- PROJEKTIRANJE ----- PRODAJA NEKRETNINA ----- ADAPTACIJE ----- GRAĐEVINSKI ISKOPI ----- RUŠENJE OBJEKATA ----- RECIKLAŽA GRAĐEVINSKOG OTPADA ----- ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE Tel: 051/241-424 E-mail: izgradnja1@ri.t-com.hr

Home